קיט התנסות

מארזים מיוחדים לנסיעות והתנסות

מארזי ההתנסות של דרמלוג'יקה
מכילים תכשירים בגודל מיוחד המתאימים
מאוד לתיק הרחצה לטיסות ולנסיעות.