UltraCalming

ultracalming

סדרת תכשירי אולטרא קלמינג מיועדת
לטיפול בעור רגיש ואדמומי ובעור
שהפך לרגיש כתוצאה מגורמים סביבתיים.
תכשירי סדרה זו מחזקים ומשקמים את
שכבת ההגנה הטבעית של העור
באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ביותר.